O NAS

Witamy wszystkich Myśliwych i Sympatyków łowiectwa na naszej stronie internetowej poświęconej łowiectwu na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.


fot.: z arch. Nadleśnictwa Zamrzenica

Organizacja polowań to specyficzna dziedzina, wymagająca dużego doświadczenia, które jako myśliwi zdobywaliśmy wiele lat i ciągle je zdobywamy, ponieważ każda przygoda łowiecka, każda wymiana poglądów i doświadczeń wnosi coś nowego. Oferujemy polującym w naszych urokliwych łowiskach OHZ LP niezapomniane przeżycia.
Odwiedzając kujawsko-pomorskie obwody łowieckie Lasów Państwowych myśliwi mogą liczyć na profesjonalną obsługę polowań, bogatą ofertę łowiecką, gościnność i miłą atmosferę.
 

Gospodarka łowiecka w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny LP RDLP w Toruniu prowadzona jest w nadleśnictwach:

Nadleśnictwo Nazwa OHZ LP Nr obwodu   Powierzchnia całkowita Powierzchnia Leśnia
Brodnica Mszano 79   9 654 3 019
Dąbrowa Dąbrowa 17   11 134 9 943
Lutówko Lutówko 35   17 320 9 164
Różanna Różanna 72   9 154 5 667
Runowo Runowo 57   5 058 2 912
Zamrzenica Zamrzenica

29

46

 

12 249

17 505

8 035

10 799

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych na terenie RDLP w Toruniu w myśl art. 28 ustawy Prawo łowieckie, oprócz polowania realizują również cele związane w szczególności z:
  • prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa
  • prowadzenie badań naukowych
  • odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących
  • hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlenia łowisk
  • hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych
  • prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa

Co nas tam prowadzi w głuche noce? Co każe czołgać się w stronę wschodzącego słońca? Co nam każe polować? Co za siłę ma to hobby, sprowadzające nas z asfaltowych szlaków cywilizacji w ostatnie bagienne uroczyska, wówczas gdy nic nie wydaje się tak mało naturalne we współczesnym, urbanizującym się w szaleńczym tempie, technicystycznym świecie, jak właśnie – natura. …

Fragment: Roman Batory „Hobby wielkie jak łoś”