OHZ RÓŻANNA

Trudno dostępne uroczyska wzdłuż Zalewu Koronowskiego skupiają zwierzynę i zwiększają szanse łowieckiego sukcesu. Dla pasjonatów polowań na rogacze są miejscem poszukiwania wyjątkowo ciekawych myłkusów.

Myśliwi polujący w tym obwodzie mogą gościć w kwaterze myśliwskiej Pobrdzie położonej w bezpośredniej bliskości wód zalewu. W pobliżu zlokalizowane są także liczne gospodarstwa agroturystyczne, dysponujące bazą noclegową.z archiwum Nadleśnictwa Różanna

Co nas tam prowadzi w głuche noce? Co każe czołgać się w stronę wschodzącego słońca? Co nam każe polować? Co za siłę ma to hobby, sprowadzające nas z asfaltowych szlaków cywilizacji w ostatnie bagienne uroczyska, wówczas gdy nic nie wydaje się tak mało naturalne we współczesnym, urbanizującym się w szaleńczym tempie, technicystycznym świecie, jak właśnie – natura. …

Fragment: Roman Batory „Hobby wielkie jak łoś”