OHZ RÓŻANNA

Trudno dostępne uroczyska wzdłuż Zalewu Koronowskiego skupiają zwierzynę i zwiększają szanse łowieckiego sukcesu. Dla pasjonatów polowań na rogacze są miejscem poszukiwania wyjątkowo ciekawych myłkusów.

Myśliwi polujący w tym obwodzie mogą gościć w kwaterze myśliwskiej Pobrdzie położonej w bezpośredniej bliskości wód zalewu. W pobliżu zlokalizowane są także liczne gospodarstwa agroturystyczne, dysponujące bazą noclegową.z archiwum Nadleśnictwa Różanna

What leads us there on quiet nights? What makes you crawl towards the rising sun? What makes us hunt? What power is this hobby that takes us from the asphalt tracks of civilization to the last swampy habitats, when nothing seems so unnatural in the modern, technical world that is urbanizing at an insane pace - like nature. …

Excerpt: Roman Batory „Hobby as big as a moose”