OHZ RÓŻANNA

Nadleśnictwo Różanna swym zasięgiem obejmuje trudno dostępne uroczyska wzdłuż Zalewu Koronowskiego, skupiające zwierzynę. Trudno dostępne tereny zwiększają szanse łowieckiego sukcesu. Dla pasjonatów polowań na rogacze są miejscem poszukiwania wyjątkowo ciekawych myłkusów.

Myśliwi polujący w tym obwodzie mogą gościć w kwaterze myśliwskiej Pobrdzie położonej w bezpośredniej bliskości wód zalewu. W pobliżu zlokalizowane są także liczne gospodarstwa agroturystyczne, dysponujące bazą noclegową.


leśne wydawnictwo - borium.pl

Co nas tam prowadzi w głuche noce? Co każe czołgać się w stronę wschodzącego słońca? Co nam każe polować? Co za siłę ma to hobby, sprowadzające nas z asfaltowych szlaków cywilizacji w ostatnie bagienne uroczyska, wówczas gdy nic nie wydaje się tak mało naturalne we współczesnym, urbanizującym się w szaleńczym tempie, technicystycznym świecie, jak właśnie – natura. …

Fragment: Roman Batory „Hobby wielkie jak łoś”