POLOWANIA

Zapraszamy myśliwych do przeżycia swojej niezapomnianej przygody łowieckiej!
 
Z roku na rok przybywa myśliwych w naszym kraju. Wielu jest zrzeszonych w kołach łowieckich, ale też przybywa myśliwych, którzy z różnych powodów, postanawiają zostać tzw. "wolnymi strzelcami" i pozostać myśliwym niezrzeszonym.
Coraz częściej też myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich, postanawiają zapolować w innych terenach, chcąc nawiązać nowe kontakty, czy też zobaczyć jak prowadzona jest gospodarka łowiecka w innych obwodach łowieckich.
Oferujemy organizację polowań indywidualnych oraz zbiorowych zgodnie z tradycją i oprawą łowiecką.
 

z archiwum Nadleśnictwa Zamrzenica

Organizacja polowań w OHZ RDLP W Toruniu, przeprowadzana jest w następujący sposób:
1. Zamówienie polowania - (wysysła osoba zainteresowana polowaniem w naszym łowisku)
Dokonanie zamówienia polowania bezpośrednio w konkretnym nadleśnictwie prowadzącym ohz.
Zamówienie powinno zawierać: proponowany termin realizacji polowania, plan odstrzału (gatunki i ilość), ilość myśliwych, ilość osób towarzyszących, warunki zakwaterowania (korzystanie z kwater za pośrednictwem nadleśnictwa lub inne rozwiązanie).
2. Potwierdzenie otrzymanego zamówienia
Po otrzymaniu zamówienia nadleśnictwo przedstawia indywidualną ofertę dla klienta. 
3. Omówienie szczegółów zamówienia polowania 
Zainteresowany otrzymuje informację o dokładnym terminie polowania, warunki zapłaty, gatunki zwierzyny do pozyskania.
4. Podpisanie umowy 
Na wcześniej ustalonych warunkach.
5. Wpłacenie zaliczki 
Wg wcześniej ustalonych warunków.
6. Realizacja i rozliczenie
Organizacją polowania oraz wszelkimi formalnościami z nim związanymi zajmuje się nadleśnictwo, w którym odbywa się polowanie.
 
DANE KONTAKTOWE NADLEŚNICTW ZARZĄDZAJĄCYCH OHZ LP
Nadleśnictwo Brodnica - Leśniczy ds. łowieckich Pan Hubert Malina  e-mail: hubert.malina@torun.lasy.gov.pl / tel. +48 662 275076
Nadleśnictwo Dąbrowa - Leśniczy ds. łowieckich Pan Mateusz Rogowski  e-mail: mateusz.rogowski@torun.lasy.gov.pl / tel. +48 533281063
Nadleśnictwo Lutówko - Leśniczy ds. łowieckich Pan Marcin Schmidt e-mail: marcin.schmidt@torun.lasy.gov.pl / tel.+48 724040021
Nadleśnictwo Różanna - Leśniczy ds. łowieckich Pan Krzysztof Kowalski e-mail: krzysztof.kowalski@torun.lasy.gov.pl / tel. +48 666856307
Nadleśnictwo Runowo - Leśniczy ds. łowieckich Pan Maciej Ryduchowski e-mail: maciej.ryduchowski@torun.lasy.gov.pl / tel. +48 538158802
Nadleśnictwo Zamrzenica - Leśniczy ds. łowieckich Pan Karol Malina (obwód nr 29) e-mail: karol.malina@torun.lasy.gov.pl / tel. +48 608454753 // Leśniczy ds. łowieckich Pan Tomasz Janka (obwód nr 46) e-mail: tomasz.janka@torun.lasy.gov.pl / tel. +48 666023348
 
Istnieje również możliwość skierowania zamówienia do biura RDLP w Toruniu. W takim przypadku RDLP w Toruniu na zasadzie koordynacji sprzedaży polowań przekazuje zamówienie do konkretnego nadleśnictwa, celem omówienia szczegółów, zawarcia umowy i realizacji polowania. 

OFERTA POLOWAŃ
 • sarna, rogacz – sezon polowań: 11.05-30.9, optymalny czas: początek sezonu oraz ruja - przełom lipca i sierpnia
 • jeleń, byk – sezon polowań: 21.08-28.02 optymalny czas: rykowisko od 10.09
 • daniel, byk – sezon polowań: 01.09-28.02 optymalny czas: bekowisko - od połowy października
 • dziki – cały rok
zwierzyna beztrofeowa:
 • sarna –  sezon polowań: kozy i koźlęta 01.10-15.01
 • jeleń – sezon polowań: łanie 01.09-15.01 / cielęta 01.09-28.02
 • daniel –  sezon polowań: łanie 01.09-15.01 / cielęta 01.09-31.03
 • drapieżniki - lis, jenot, borsuk, kuna, norka amerykańska, szop pracz, tchórz, piżmak, szakal złocisty 
 
W trakcie polowań myśliwym polującym na naszych terenach towarzyszą pracownicy personelu łowieckiego wyspecjalizowani w zakresie wykonywania polowania przestrzegający wszelkich zasad etyki, kultury i tradycji łowieckiej.
 
ORGANIZACJA POLOWAŃ OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI:
Organizacja polowania indywidualnego: (szczegóły do ustalenia)
 
 • Wyjście myśliwego na polowanie z podprowadzającym,
 • Umożliwienie odstrzału zwierzyny określonej w upoważnieniu,
 • Transport w łowisku – samochód podprowadzającego lub myśliwego,
 • Transport upolowanej zwierzyny,
 • Preparacje trofeów,
 • Udział osób i psów do poszukiwania postrzałków,
 • Wręczenie certyfikatów myśliwym za trofea myśliwskie,
 • Oprawa łowiecka.
Organizacja polowania zbiorowego: (szczegóły do ustalenia)
 
 • Przygotowanie miotów i stanowisk,
 • Udział osób prowadzących polowanie,
 • Zapewnienie psów pracujących w miotach,
 • Zapewnienie naganki,
 • Umożliwienie odstrzału zwierzyny wcześniej ustalonej, (zapisanej w umowie),
 • Udział osób i psów do poszukiwania postrzałków,
 • Transport w łowisku myśliwych,
 • Transport w łowisku naganki,
 • Transport w łowisku upolowanej zwierzyny,
 • Preparację trofeów,
 • Posiłki podczas polowania, (według ustaleń),
 • Udział sygnalisty,
 • Zapewnienie pokotu wraz z uroczystym zakończeniem, wręczenie medali.


z archiwum Nadleśnictwa Zamrzenicaz archiwum Nadleśnictwa Dąbrowa


z archiwum Nadleśnictwa Różanna

Co nas tam prowadzi w głuche noce? Co każe czołgać się w stronę wschodzącego słońca? Co nam każe polować? Co za siłę ma to hobby, sprowadzające nas z asfaltowych szlaków cywilizacji w ostatnie bagienne uroczyska, wówczas gdy nic nie wydaje się tak mało naturalne we współczesnym, urbanizującym się w szaleńczym tempie, technicystycznym świecie, jak właśnie – natura. …

Fragment: Roman Batory „Hobby wielkie jak łoś”