POLOWANIA

Zapraszamy myśliwych do przeżycia swojej niezapomnianej przygody łowieckiej!

Z roku na rok przybywa myśliwych w naszym kraju. Wielu jest zrzeszonych w kołach łowieckich, ale też przybywa myśliwych, którzy z różnych powodów, postanawiają zostać tzw. "wolnymi strzelcami" i pozostać myśliwym niezrzeszonym.
Coraz częściej też myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich, postanawiają zapolować w innych terenach, chcąc nawiązać nowe kontakty, czy też zobaczyć jak prowadzona jest gospodarka łowiecka w innych obwodach łowieckich.

Oferujemy organizację polowań indywidualnych oraz zbiorowych zgodnie z tradycją i oprawą łowiecką.
 


z archiwum Nadleśnictwa Zamrzenica


Organizacja polowań w OHZ RDLP W Toruniu, przeprowadzana jest w następujący sposób:
 
1. Zamówienie polowania

które zawiera: proponowany termin, plan odstrzału (gatunki i ilość), ilość myśliwych, ilość osób towarzyszących, warunki zakwaterowania (korzystanie z kwater za pośrednictwem nadleśnictwa lub inne rozwiązanie).

2. Potwierdzenie otrzymanego zamówienia

przedstawienie indywidualnej oferty dla klienta w tym OHZ, w którym realizowane będzie polowanie.

3. Omówienie szczegółów zamówienia polowania 

(dokładny termin, warunki zapłaty, ustalenie gatunków zwierzyny do pozyskania).

4. Podpisanie umowy 

(na wcześniej ustalonych warunkach).

5. Wpłacenie zaliczki 

(wg wcześniej ustalonych warunków).

6. Realizacja 

zamówionego polowania.

7. Rozliczenie

wykonanego polowania, przez Nadleśnictwo, w którym realizowane będzie polowanie.Oferta polowań

sarna, rogacz – 11.05-30.9, optymalny czas: początek sezonu oraz ruja - przełom lipca i sierpnia

jeleń, byk –21.08-28.02 optymalny czas: rykowisko od 10.09
daniel, byk – 01.09-28.02 optymalny czas: bekowisko - od połowy października

dziki – cały rok

zwierzyna beztrofeowa:
sarna – koza/koźlę
jeleń – łania/cielę
daniel – łania/cielę

drapieżniki - lis, jenot, borsuk, kuna, norka amerykańska, szop pracz, tchórz, piżmak, szakal złocisty

 

W trakcie polowań myśliwym polującym na naszych terenach towarzyszą pracownicy personelu łowieckiego wyspecjalizowani w zakresie wykonywania polowania przestrzegający wszelkich zasad etyki, kultury i tradycji łowieckiej.

 

Organizacja polowań obejmuje następujące usługi:
 
Organizacja polowania indywidualnego: (szczegóły do ustalenia)
 
 • Wyjście myśliwego na polowanie z podprowadzającym,
 • Umożliwienie odstrzału zwierzyny określonej w upoważnieniu,
 • Transport w łowisku – samochód podprowadzającego lub myśliwego,
 • Transport upolowanej zwierzyny,
 • Preparacje trofeów,
 • Udział osób i psów do poszukiwania postrzałków,
 • Wręczenie certyfikatów myśliwym za trofea myśliwskie,
 • Oprawa łowiecka.

Organizacja polowania zbiorowego: (szczegóły do ustalenia)
 
 • Przygotowanie miotów i stanowisk,
 • Udział osób prowadzących polowanie,
 • Zapewnienie psów pracujących w miotach,
 • Zapewnienie naganki,
 • Umożliwienie odstrzału zwierzyny wcześniej ustalonej, (zapisanej w umowie),
 • Udział osób i psów do poszukiwania postrzałków,
 • Transport w łowisku myśliwych,
 • Transport w łowisku naganki,
 • Transport w łowisku upolowanej zwierzyny,
 • Preparację trofeów,
 • Posiłki podczas polowania, (według ustaleń),
 • Udział sygnalisty,
 • Zapewnienie pokotu wraz z uroczystym zakończeniem, wręczenie medali.
   


z archiwum Nadleśnictwa Zamrzenicaz archiwum Nadleśnictwa Dąbrowa


z archiwum Nadleśnictwa Różanna

Co nas tam prowadzi w głuche noce? Co każe czołgać się w stronę wschodzącego słońca? Co nam każe polować? Co za siłę ma to hobby, sprowadzające nas z asfaltowych szlaków cywilizacji w ostatnie bagienne uroczyska, wówczas gdy nic nie wydaje się tak mało naturalne we współczesnym, urbanizującym się w szaleńczym tempie, technicystycznym świecie, jak właśnie – natura. …

Fragment: Roman Batory „Hobby wielkie jak łoś”