SEZON POLOWAŃ NA ROGACZE CHYLI SIĘ KU KOŃCOWI ...

Sezon polowań na rogacze chyli się ku końcowi ...

Sarna jest jednym z najmniejszych, a jednocześnie najbardziej licznym przedstawicielem zwierzyny płowej w Polsce oraz w Europie. Poroża rogaczy pozyskiwane na terenach łowieckich OHZ RDLP w Toruniu charakteryzują się dużym zróżnicowaniem form, zarówno pod względem liczby odnóg, kształtu, wysokości oraz stopnia uperlenia. Takich właśnie ciekawych i nietypowych trofeów szukają wymagający myśliwi zarówno krajowi jak i zagraniczni.


Myłkus, Nadleśnictwo Zamrzenica, zdj. T. Janka

Sezon polowań na rogacze w Polsce trwa od 11 maja do 30 września. Jednak najlepsze wyniki polowań można uzyskać w następujących okresach:
- w drugiej połowie maja, czyli na początku sezonu polowań, gdy spokojna zwierzyna żeruje bez zachowania szczególnej ostrzożności oraz
- w czasie rui, zwykle w drugiej połowie lipca, gdy pochłonięte walką kozły tracą czujność, ponadto reagują wówczas na wabiki, co uatrakcyjnia polowanie.
Myśliwi w asyście doświadczonego podprowadzającego mają możliwość polowania z podchodu, z ziasiadki oraz na wab.
Na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny RDLP w Toruniu w sezonie łowieckim 2021/2022 udało się pozyskać kilka ciekawych trofeów, w tym również trofeów medalowych:


Złoty Medal, Nadleśnictwo Lutówko, zdj. M. Schmidt


Srebrny Medal, Nadleśnictwo Lutówko, zdj. M. Schmidt

 


Srebrny Medal, Nadleśnictwo Brodnica, zdj. H. Malina

Co nas tam prowadzi w głuche noce? Co każe czołgać się w stronę wschodzącego słońca? Co nam każe polować? Co za siłę ma to hobby, sprowadzające nas z asfaltowych szlaków cywilizacji w ostatnie bagienne uroczyska, wówczas gdy nic nie wydaje się tak mało naturalne we współczesnym, urbanizującym się w szaleńczym tempie, technicystycznym świecie, jak właśnie – natura. …

Fragment: Roman Batory „Hobby wielkie jak łoś”