NEWS

 

Od 1 kwietnia 2022 roku decyzją Ministra Środowiska Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu zarządza siedmioma obwodami łowieckimi, na których gospodarują ośrodki hodowli zwierzyny Lasów Państowych.

Informujemy, że wygasł zarząd nadleśnictwa Tuchola nad obwodem łowieckim numer 31 Świt. Obwód ten został przekazany do wydzierżawienia.

from: BDL 

 

Prowadzący polowanie zwołuje odprawę, a uczestnicy polowania ustawiają się w dwóch rzędach: myśliwi przed prowadzącym, natomiast naganka z jego lewej strony.

Prowadzący polowanie zarządza sygnał

"Powitanie" , na dźwięk ktorego należy zdjąć czapki z głów. 

Po przekazaniu najważniejszych informacji prowadzący prosi o sygnał

"Apel na Łowy" , po którym myśliwi udają się na pierwszy miot...

W galerii efekty jednego z polowań:

Zdj. S. Nowak


z archiwum Nadleśnictwa Zamrzenica

 

Po przepięknym okresie polowań na jelenie byki… w połowie października, gdy w leśnych ostępach zieleń ustępuje miejsca pełnej palecie żółci, czerwieni i brązów, przyszedł czas na kolejną łowiecką przygodę… trwa bekowisko u danieli.

Zapraszamy do galerii:

Zdj. S. Nowak


z archiwum Nadleśnictwa Zamrzenica

Rykowisko to okazja, by usłyszeć głośne, basowe porykiwania jelenia - króla polskich lasów.

Przed zmrokiem i o świcie, można usłyszeć przeciągłe stękanie i porykiwanie byków oraz uderzenia wieńcami o drzewa.

Rykowisko rozpoczyna się, gdy nocą temperatura spada do zera, wówczas samce gromadzą wokół siebie stado łań i toczą o nie walkę z konkurentami.

Z nastaniem jesieni łanie wydzielają naturalne feromony, na które reagują samce. Rycząc do siebie, próbują pokazać dominację, Im niższy ryk, tym większa szansa na zwycięstwo. Byki porównują zasłyszane odgłosy z własnym i decydują, czy podjąć walkę, czy spasować.

Drugim etapem rywalizacji o łanie jest porównanie poroża pomiędzy przeciwnikami. Jeśli poroże konkurenta jest mocniejsze, należy odpuścić.

W ostateczności, gdy byki ocenią swoje siły jako równe, dochodzi do walki.

Czas trwania rykowiska warunkowany jest pogodą. Gdy temperatura spada, jelenie są aktywne. W tym sezonie rykowisko już się zaczęło. Jak długo potrwa? To zależy, czy byki są mocne, czy słabe. Dobrze jest, gdy wielu mocnych konkurentów staje w szranki o samice, ponieważ gwarantuje to populacji jelenia dobre geny i silne okazy na przyszłe sezony.

Podczas rykowiska byki tracą około 30% masy ciała, ponieważ żyją głównie miłością, a ubytki energetyczne uzupełniają pijąc wodę.

Poniżej prezentujemy Państwu zdjęcia z tegorocznego polowania podczas rykowiska na terenach OHZ RDLP w Toruniu.

Zdj. S. Nowak

z archiwum Nadleśnictwa Zamrzenica

Sarna jest jednym z najmniejszych, a jednocześnie najbardziej licznym przedstawicielem zwierzyny płowej w Polsce oraz w Europie. Poroża rogaczy pozyskiwane na terenach łowieckich OHZ RDLP w Toruniu charakteryzują się dużym zróżnicowaniem form, zarówno pod względem liczby odnóg, kształtu, wysokości oraz stopnia uperlenia. Takich właśnie ciekawych i nietypowych trofeów szukają wymagający myśliwi zarówno krajowi jak i zagraniczni.


Myłkus, Nadleśnictwo Zamrzenica, zdj. T. Janka

Sezon polowań na rogacze w Polsce trwa od 11 maja do 30 września. Jednak najlepsze wyniki polowań można uzyskać w następujących okresach:
- w drugiej połowie maja, czyli na początku sezonu polowań, gdy spokojna zwierzyna żeruje bez zachowania szczególnej ostrzożności oraz
- w czasie rui, zwykle w drugiej połowie lipca, gdy pochłonięte walką kozły tracą czujność, ponadto reagują wówczas na wabiki, co uatrakcyjnia polowanie.
Myśliwi w asyście doświadczonego podprowadzającego mają możliwość polowania z podchodu, z ziasiadki oraz na wab.
Na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny RDLP w Toruniu w sezonie łowieckim 2021/2022 udało się pozyskać kilka ciekawych trofeów, w tym również trofeów medalowych:


Złoty Medal, Nadleśnictwo Lutówko, zdj. M. Schmidt


Srebrny Medal, Nadleśnictwo Lutówko, zdj. M. Schmidt

 


Srebrny Medal, Nadleśnictwo Brodnica, zdj. H. Malina


z archiwum Nadleśnictwa Zamrzenica

 

What leads us there on quiet nights? What makes you crawl towards the rising sun? What makes us hunt? What power is this hobby that takes us from the asphalt tracks of civilization to the last swampy habitats, when nothing seems so unnatural in the modern, technical world that is urbanizing at an insane pace - like nature. …

Excerpt: Roman Batory „Hobby as big as a moose”