ZWIERZYNA

Szacowany stan liczebności zwierzyny bytującej na terenach Ośrodków Hodowli Zwierzyny naszych nadleśnictw w roku 2022.
 
Nadleśnictwo Leśne tereny łowieckie JELEŃ DANIEL SARNA DZIK
Brodnica 2 600 ha 73 90 320 20
Dąbrowa 9 900 ha 440 500 135 20
Lutówko 8 800 ha 359 215 590 78
Różanna 2 800 ha 153 3 215 16
Runowo 5 500 ha 147 81 159 26
Zamrzenica 9 700 ha 570 129 1075 29
Zamrzenica (Wierzchlas) 7 400 ha 285 15 850 18


Co nas tam prowadzi w głuche noce? Co każe czołgać się w stronę wschodzącego słońca? Co nam każe polować? Co za siłę ma to hobby, sprowadzające nas z asfaltowych szlaków cywilizacji w ostatnie bagienne uroczyska, wówczas gdy nic nie wydaje się tak mało naturalne we współczesnym, urbanizującym się w szaleńczym tempie, technicystycznym świecie, jak właśnie – natura. …

Fragment: Roman Batory „Hobby wielkie jak łoś”