ZWIERZYNA

Szacowany stan liczebności zwierzyny bytującej na terenach Ośrodków Hodowli Zwierzyny naszych nadleśnictw w roku 2021.
 
Nadleśnictwo Leśne tereny łowieckie JELEŃ DANIEL SARNA DZIK
Brodnica 2 600 ha 71 75 290 19
Dąbrowa 9 900 ha 220 480 150 20
Lutówko 8 800 ha 320 220 590 68
Różanna 2 800 ha 117 73 202 21
Runowo 5 500 ha 115 4 205 25
Tuchola 2 500 ha 57 13 65 4
Zamrzenica 9 700 ha 285 118 1070 40
Zamrzenica (Wierzchlas) 7 400 ha 255 22 850 30


Co nas tam prowadzi w głuche noce? Co każe czołgać się w stronę wschodzącego słońca? Co nam każe polować? Co za siłę ma to hobby, sprowadzające nas z asfaltowych szlaków cywilizacji w ostatnie bagienne uroczyska, wówczas gdy nic nie wydaje się tak mało naturalne we współczesnym, urbanizującym się w szaleńczym tempie, technicystycznym świecie, jak właśnie – natura. …

Fragment: Roman Batory „Hobby wielkie jak łoś”